Γενικοί Όροι

H Ιστοσελίδα https://amerikaniki-agora.gr. αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ SINCE 1965» (ΑΦΜ: 131135219, ΔΟΥ: Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Αριθμός ΓΕΜΗ: 136375506000). Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μοναστηρίου 6, τηλ 2310534544, email: info@amerikaniki-agora.gr

Οι παρόντες όροι συμφωνούν απόλυτα με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους. Στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή.

Προσωπικά δεδομένα & Ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος της «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» και διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από εσάς.

Πραγματοποίηση παραγγελίας

Παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από το αν διατηρεί λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή όχι. Για την πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, πρέπει ο χρήστης:

Να συμπληρώσει την ειδική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης (Στοιχεία χρέωσης, διεύθυνση αποστολής, χαρακτηριστικά προϊόντων).

Να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής των επιλεγμένων προϊόντων.

Να δηλώσει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους και δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την επισήμανση του αντίστοιχου πεδίου.

Συμπληρώνοντας τα παραπάνω στοιχεία, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο λογαριασμό του χρήστη είναι: το όνομα χρήστη ή email και το συνθηματικό, οι οποίοι κάθε φορά που ο χρήστης τους καταχωρεί, του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας, αλλιώς η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο χρήστης απαγορεύεται να μεταπωλεί τα προϊόντα που αγοράζει. Κάθε πώληση προϊόντος προορίζεται για την αποκλειστική χρήση του χρήστη ή για την αποκλειστική χρήση του προσώπου στο όνομα του οποίου γίνεται η παράδοση. Στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης εγγυάται για την αποδοχή των όρων της παρούσης από τον τελικό χρήστη του προϊόντος.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η απόδοση των χρωμάτων μπορεί να έχει απόκλιση από την πραγματικότητα σε επίπεδα αποχρώσεων και τόνων, καθώς αποδίδονται από ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι ρυθμίσεις των οποίων επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους και ορίζονται από τις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος αλλά και τον εκάστοτε χρήστη.

Δικαιώματα του Χρήστη

Α. Υπαναχώρηση

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα αλλαγής προϊόντων ισόποσης αξίας, εφόσον αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή μεταποιηθεί, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, αναλαμβάνοντας τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρία και ενημερώνοντας αυτήν για τα νέα προϊόντα που επιθυμεί, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί η συσκευασία του, επιστρέφοντας με δικά του έξοδα το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, καθώς και το σχετικό φορολογικό παραστατικό και αφού στείλει την σχετική δήλωση υπαναχώρησης. Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία δήλωσε στην Εταιρία την υπαναχώρησή του.

Ο χρήστης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που θα προέλθει από τη διαχείριση των προϊόντων με τρόπο διαφορετικό από τον αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται, εσώρουχα, θερμός, πάτοι, κάλτσες κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα προϊόντα, είναι να βρίσκονται αυτά στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν και ο χρήστης να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης.
Β. Εγγύηση-Δικαίωμα αντικατάστασης

Η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» δεσμεύεται να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικό προϊόν, ή προϊόν που έχει υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό, ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν που παρήγγειλε. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος άλλου από αυτό που παρήγγειλε ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ», στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναγράφονται στην αρχή των παρόντων όρων, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν και ο χρήστης να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ελαττωματικού προϊόντος.

Τρόπος πληρωμής

Για τις online αγορές μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος η πληρωμή γίνεται με απευθείας τραπεζική μεταφορά, μέσω επιταγής, με αντικαταβολή και μέσω PayPal.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας και βάσει αποθεμάτων.

Χρόνος παράδοσης εμπορευμάτων

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας και βάσει διαθέσιμων αποθεμάτων η παράδοση διεκπεραιώνεται σε 1-3 περίπου εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.

9. Πολιτική τιμών

Ο χρήστης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν αφορούν σε τελικές τιμές με Φ.Π.Α. και δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον χρήστη και προστίθενται στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Ασφάλεια

Όλα τα δεδομένα του χρήστη (προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, αριθμοί πιστωτικών καρτών) κρυπτογραφούνται με την χρήση πρωτοκόλλου SSL, δηλαδή την ισχυρότερη υπάρχουσα κρυπτογράφηση στα 128bit, ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα κατά την εισαγωγή ή την τροποποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

Περισσότερα για το πρωτόκολλο SSL: https://webopedia.internet.com/term/s/ssl.asp

Χρήση Cookies

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και η παρούσα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ», για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Περισσότερα για τα cookies μπορείτε να μάθετε, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) είτε ανήκουν στην «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ», είτε η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» απαγορεύεται. Η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» δεν έχει και δεν διεκδικεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των σημάτων των Προϊόντων.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας για την επικοινωνία μαζί τους.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) για τη λήψη προσφορών και ενημερωτικών δελτίων της Αμερικανικής Αγοράς. Εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας για την επικοινωνία μαζί τους.

Λοιποί Όροι

Η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή.
Η εταιρία διασφαλίζει την ορθότητα του ηλεκτρονικού χειρισμού μέχρι την ανάθεση της παραγγελίας με τεχνικά μέσα που παρακολουθούν όλα τα στάδια εισαγωγής δεδομένων, εντοπίζουν τυχόν σφάλματα στον ηλεκτρονικό χειρισμό και ενημερώνουν με αυτόματα μηνύματα για τη διόρθωσή τους.

Η εταιρία διατηρεί αρχείο όλων των παραγγελιών. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στις παραγγελίες του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό και την επιλογή Ιστορικό Παραγγελιών.
Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.